Projektowanie Gier Szkoleniowych i Edukacyjnych

studia dwusemestralne

Rekrutacja

Projektowanie Gier Szkoleniowych i Edukacyjnych

2200,00 za semestr

Rekrutacja
Facebook

“Celem studiów jest przygotowanie do pracy projektanta gier niecyfrowych poprzez nabycie wiedzy, umiejętności, praktyki w obszarze matematycznej i ekonomicznej teorii gier, różnych teorii projektowania gier, projektowania różnorodnych typów gier o odmiennych specyfikach i metodologiach”

Wykładowcy Osoby prowadzące zajęcia

Jerzy Kojkoł

Jerzy Kojkoł

Krzysztof Chmielewski

Krzysztof Chmielewski

Jakub Doliński

Jakub Doliński

Dominika Wyszyńska

Dominika Wyszyńska

Maciej Jesionowski

Maciej Jesionowski

Krzysztof Szafrański

Krzysztof Szafrański

Łukasz Wyszyński

Łukasz Wyszyński

Paweł Kusiak

Paweł Kusiak

“Celem studiów jest pomoc w budowaniu własnej kariery zawodowej, budowanie własnego warsztatu, poznanie narzędzi, funkcjonujących na rynku szkoleń i edukacji rozwiązań opartych na grach oraz praktycznego ich zastosowania"

“Program kształcenia obejmuje wiedzę i umiejętności oparte o doświadczenia branżowe, innowacyjne programy nauczania akademickiego, a także ogólnie przyjętą na świecie praktyką kształcenia projektantów gier niecyfrowych”

Kontakt

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
 
Pytania dt. programu kształcenia
mgr Krzysztof CHMIELEWSKI
e-mail: gryszkoleniowe@t.pl
mgr Paweł KUSIAK